Du er her:

Skoggruppemetoden

Naturen ser vi som den beste arena for læring, lek og utvikling. Skoggruppemetoden stimulerer til helhetlig læring og utvikling, og den gir mestringsfølelse og økt selvtillit. Barna gis mulighet til å ta del i sin egen læring, de lærer å ta initiativ, og de utvikler en indre trygghet i forhold til sine egne evner og muligheter.

Barna deles inn i grupper etter alder og er på tur en gang i uken sammen med  to faste voksne. Denne gruppa er ikke bare på tur sammen, men gruppene brukes også til andre aktiviteter i barnehagen slik som for eksempel formingsaktiviteter, samlingsstund og andre typer utflukter.

sprett i søla

Metoden bygger på en tredeling:

 1. Forberedelse

Vi samler gruppa på kjøkkenet, snakker om hva vi skal gjøre i dag, hvor vi skal gå på tur og hva som er lurt å kle på seg denne dagen. Barna får være med å bestemme og vi skriver opp i ei bok hva vi har blitt enige om. Alle smører sin egen matpakke og alle barna har egen sekk hvor de har matboks, drikkeflaske og gjerne ett ekstra par votter når været tilsier at det kan bli behov for det.

2. Gjennomføring.

Vi går på tur, gjerne til faste plasser. Turene er lagt opp etter alder og mestringsnivå og har varierende varighet. Vi har imidlertid hele formiddagen tilgjengelig så vi ønsker at barna kommer i barnehagen til kl 0900 de dagene vi skal på skoggruppe. Dette fordi vi ønsker at alle skal være med på forberedelsene da det er en like viktig del som selve turen.

3. Gjenkalling

På vei hjem fra turen stopper vi opp og gjenkaller dagens opplevelser. Vi snakker om det vi har opplevd. Hva var bra med denne turen, hva var kanskje ikke så bra, og hva kan vi eventuelt gjøre med det til neste gang? Dette skriver vi ned i boka og bruker dette til forberedelsene når vi skal på neste tur.

Hovedmålene for metoden er:

  • Ivareta barnets totale utvikling . Være et virkemiddel for en allsidig utvikling på alle områder.
  • Gi barnet autentiske opplevelser. Gi sanseopplevelser og erfaringer som sanses i barnets naturlige miljø.
  • Gi nærhet barn/barn - barn/voksne. Gi kontakt som utvikler barnas kommunikasjonsferdigheter og skaper sosiale relasjoner mellom barna og de voksne.
  • Gi en fast ramme og struktur som bygger på en tredeling. Gi barna en trygghetsfølelse og øke deres konsentrasjon.
  • Gi barna utfordringer de er modne for. For eksempel motoriske utfordringer som fører til mestringsopplevelser og utvikler selvfølelsen.
  • Være en metode hvor ny læring kan ses i sammenheng med og overføres til barnas hverdag.
  • Språkstimulering som forebygger lese- og skrivevansker.

Skoggruppemetoden ble i utgangspunktet utviket som en spesialpedagogisk metode. Vi i Messiosen har imidlertid erfaring med at metoden er egnet for alle barn. Vi har arbeidet etter metoden siden begynnelsen av nittiårene og har etterhvert utviklet vår egen variant som vi synes fungerer veldig godt.

Vi oppfordrer foreldrene til å ha gode og praktiske klær til barna, sekk som er god til å ha på ryggen ( brystbelte er et must), og at de har med seg  matboks og drikkeflaske de dagene de skal på tur.